PREDSTAVITEV

PREDSTAVITEV PD Trebnje

FACEBOOK profil PD Trebnje

Občni zbor Planinskega društva Trebnje je 21.3.2015 izvolil predsednika društva in imenoval člane upravnega odbora,  nadzornega odbora in častnega razsodišča.

Predsednik društva Borut Mežnarčič.

Ustanovitev društva

Planinsko Društvo Trebnje je bilo ustanovljeno 27. maja leta 1977 pod imenom PD Donit Trebnje. 29. januarja leta 1984 se je preimenovalo v PD Tesnila Trebnje. Deset let kasneje, to je bilo 25. junija 1994, pa je dobilo ime, ki ga nosi še dandanes, torej Planinsko Društvo Trebnje.

 • Odseki društva
  1. Vodniški odsek: izleti, pohodništvo
  2. Gospodarski odsek: planinski dom na Vrhtrebnjem, montažna stavba v Trebnjem
  3. Mladinski odsek: planinska šola, vodenje izletov osnovnošolcev
  4. Markacijski odsek: označevanje in vzdrževanje poti
  5. Informacijski odsek: obveščanje članstva o akcijah
  6. Odsek varstva narave: varovanje narave in vzgoja članstva
 • Strokovni kadri v 2017
  • 13 planinskih vodnikov
  • 13 markacistov
  • 16 članov gorske straže
  • 2 varuha gorske narave
 • Izleti
  • vsak mesec je predviden najmanj en izlet v domače gore
  • posebni izleti za osnovnošolsko mladino, osebe s posebnimi potrebami in malo manj mlade planince
  • občasno v tujino: v Avstrijo, Italijo, Francijo, Črno goro, Bolgarijo
 • Pohodništvo
  • vsako leto, prvo nedeljo v juniju, organiziramo tradicionalni letni pohod na Vrhtrebnje iz različnih smeri
  • vsako leto, prvo soboto v februarju, za kulturni praznik, izvedemo zimski pohod na Vrhtrebnje iz smeri Mirna Peč
 • Pohodne poti
  • vse poti so opisane pod rubriko Okoliške ture
 • Prostori PD Trebnje
  • montažna stavba v Trebnjem
  • planinski dom na Vrhtrebnjem, prvo obeležje 15-tega poldnevnika in ogled sončne ure
 • Obveščanje o aktivnostih PD Trebnje
  • Val 202
  • Radio 1
  • TXT 363
  • Radio Krka
  • Studio D
  • Dolenjski list
  • Oglasna deska PD Trebnje pred gostilno Šeligo v  Trebnjem
  • Preko elektronske pošte

Planinsko društvo Trebnje

Vrhtrebnje 27
8210 Trebnje
Matična štev.:…….5193494
Davčna štev.:…….79579647 ……… – Ni za namene DDV
Šifra dejavnosti: …93.190

TRR: …………..… SI56 6100 0002 9004 802