Dan planincev Dolenjske in Bele Krajine

Kot smo se oktobra na seji MDO Dolenjske in Bele Krajine dogovorili bomo letošnji organizator dneva planincev v Pohodniškem društvu Novo mesto. Za udeležence je predviden pohod po delu Rudolfove poti od pokritega vkopa Karteljevo do letališča v Prečni.

Zbor pohodnikov bo na letališču Prečna. Odhod avtobusa na izhodišče pohoda bo ob 8. uri. Pohod bo nezahteven, dolg cca 13 km in brez hujših klancev.

Po zaključku pohoda je predviden kulturni program s slavnostnim razvitjem prapora Pohodniškega društva Novo mesto. Zato vabim vsa društva, ki že imate svoje prapore, da se dogodka udeležijo tudi vaši praporščaki s praporom. Prosim za potrditev prisotnosti vašega prapora na dogodku.

Po slovesnosti bo za vse udeležence pripravljena planinska malica s sladico. Za lažjo organizacijo prosim, da mi do vključno ponedeljka 20.5.2024 sporočite število udeležencev z vašega društva. Za prijavljene člane bodo na voljo boni za malico, ki jih bo prevzel predstavnik društva pred pričetkom pohoda.

Po kosilu pa sledi še zabava.

Še par besed o kritju stroškov. Kot že omenjeno prosim za prijave do ponedeljka 20. 5., na osnovi vaših prijav bomo naročili hrano za udeležence in prevoz na izhodišče. Strošek na udeleženca bo 8€ in vključuje prevoz z letališča Prečna na izhodišče, kosilo in vodenje. Za prijavljene udeležence bomo društvom izstavili račun.

Za prijavo kontaktirajte Borut-a na 051-644-746

NARAVOVARSTVENA EKSKURZIJA SLIVNICA IN CERKNIŠKO JEZERO

V soboto, 18.05.2024 smo se gorski stražarji, varuhi gorske narave in vsi ljubitelji narave  PD Trebnje v okviru OVGN MDO PD Dolenjske in Bele krajine udeležili že letošnje tretje naravovarstvene ekskurzije na Slivnico in presihajoče Cerkniško jezero.

Pot nas je vodila mimo Ribnice, Žlebiča, Sodražice do vasi Grahovo. Od tu smo do vrha Slivnice hodili dobro uro in pol, vmes občudovali naravo okoli nas, saj cilj naravovarstvenih ekskurzij ni samo priti na vrh temveč opaziti vse rože, drevesa, ki so značilne za to področje na katerem se nahajamo. 

Pod vrhom se je nam odprl čudoviti razgled na presihajoče Cerkniško jezero, Javornike vse do Nanosa.

Slivnica z 1114 m.n.v.  je  greben, ki se nahaja na vzhodni strani Cerkniškega jezera. Pod vrhom Slivnice je Coprniška jama, ki jo je opisoval že Valvazor. Iz jame se pozimi dviga topel in vlažen zrak. Vlaga se kondenzira v meglo, kar je pripomoglo k nastanku povedk o coprniškem domovanju na Slivnici. V mnogih pripovedkah se Slivnica omenja kot shajališče coprnic, ki so jih obtoževali, da delajo nevihte, točo, z uroki povzročajo bolezni in škodo, letajo na metlah in imajo zveze s hudičem.

Po daljšem postanku pri koči na Slivnici,  smo se odpravili v dolino v Cerknico. Z avtobusom smo se zapeljali v Dolenje jezero in obiskali Tematsko pot Drvošec ter se sprehodili po delu zanimive učne poti. Cerkniško jezero ima površino okoli 20 km2, ko je največje meri okoli 26 km2 in je največje jezero v Sloveniji. 

Cerkniško jezero predstavlja raj za ornitologe zaradi velikega števila ptic, ki domujejo ob njem ali pa se samo ustavijo za počitek. Karbonska kamninska sestava pa je dobra osnova za pestro rastlinstvo.

Danes je Cerkniško jezero, skupaj z Rakovim Škocjanom in Križno jamo, razglašeno za mednarodno pomembno mokrišče – Ramsarsko območje, zaradi pomena za življenje ogroženih ptic pa še za Naturo 2000 območje.

Napisala: Načelnica GS in VGN PD Trebnje Brigita Jenkole

Foto: Rudi Skobe in Božo Zajc

Naravovarstvena ekskurzija Po risovi učni poti

V soboto, 11.05.2024 smo se gorski stražarji, varuhi gorske narave in ljubitelji narave PD Trebnje udeležili naravovarstvene ekskurzije Po risovi učni poti.

Pot nas je vodila preko Novega mesta do Kočevja ter do Koče Pri Jelenovem studencu. Tu se začne Risova pot, ki je namenjena vsem, ki jih zanima življenje naše največje prostoživeče evropske mačke – evrazijskega risa (Lynx lynx). Ekskurzijo je vodila dipl. gozdarka Tina Kotnik in nam na zanimiv način prikazala to mogočno mačko. Risi so v Sloveniji prisotni na območju dinarsko jelovo-bukovih gozdovih, ki so dokaj redko poseljenih. Ta visoko dinarski kras poln skal in strmega pobočja risu zelo ustreza, saj mu skale služijo kot razgledne točke, zelo rad pa hodi po robovih grebenov, ob skalnih prelomih.

Ris ima kot vrhovni plenilec pomembno vlogo v ekosistemu. Najpogosteje lovi srnjad, redkeje jelenjad in glodalce. Pri nas pa se je specializiral na lovljenje polhov. Naš ris in njegov habitat sta varovana v okrilju ekološkega omrežja Natura 2000, ki predstavlja temelj evropskega varstva narave.

Prehodili smo daljšo Risovo pot, ki meri 3.4 km, ki nas je popeljala skozi risov življenjski prostor, na Mestni vrh z 1034 metri nadmorske višine ter prečudovitim razgledom na mesto Kočevje z okolico ter se krožno vrnili do Koče Pri Jelenovem studencu.

Pot, sploh krajša je primerna za otroke in ima 8 tematskih postaj opremljenih z informacijskimi tablami, ki vam razkrivajo zanimivosti iz risjega sveta, didaktičnimi pripomočki ob poti pa pred vas postavljajo izzive in preizkušnje v katerih se lahko pomerite z risom.

Naravovarstvene ekskurzije se je udeležilo kar 11 članov našega PD. 

Na naravovarstvenih ekskurzijah pa vljudno vabljeni vsi ljubitelji narave.

Načelnica GS in VGN PD Trebnje Brigita Jenkole     

AKTIVNI CICI SPREHOD PD TREBNJE

V petek, 10.05.2024 smo se Cici planinci PD Trebnje zbrali na parkirišču nasproti veterinarske postaje v Trebnjem ter se odpravili novim dogodivščinam naproti. Naš cilj je bil Jurčkov gozd. A, kot običajno naša pot ni bila lahka. Že na parkirišču nas je pozdravila lutka Knafi ter šla z nami čez vse ovire do cilja.

Že ob prihodu v gozd smo morali malo skakati in premagovati ovire. Skupaj s starši je bilo dosti lažje in hitreje.

Malo kasneje nas je čakal kup časopisnega papirja katerega smo morali zmečkati v časopisno žogico ter jo metati v cilj. Kot »tapravi« planinci, smo na koncu pobrali vse časopisne žogice ter jih odnesli »v dolino«, v našem primeru v koš za papir.

Na prav posebno podlago smo med drevesi risali s flomastri metulje po naših zmožnostih ter se obenem zelo zabavali.

Malo naprej nas je v gozdu čakalo pravo gledališče. Otroci so se posedeli na padalo in spoznavali preko kamišibaja zgodbico Zelo lačna gosenica. Ob petju ptic v tišini gozda so otroci in tudi starši spoznavali razvojni cikelj metulja. Jaz pa sem jim obljubila, da bomo preko kamišibaja še spoznavali zgodbe ter življenje v gozdu.

Na koncu poti v Jurčkovem gozdu nas je čakala malica in žig v našo Cici knjižico.

Naslednjič se dobimo že konec maja na drugem kraju z drugačnim presenečenjem.

Dobrodošli Cici planinci in starši ter tudi drugi predšolski otroci.  

NARAVOVARSTVENA EKSKURZIJA ŽUPANČIČEVA UČNA POT

V soboto, 13.04.2024 smo se ljubitelji narave, varuhi gorske narave in gorski stražarji iz PD Trebnje udeležili naravovarstvene ekskurzije, ki jo organizira MO PD Dolenjske in Bele krajine po Župančičevi učni poti od Dragatuša do Hrasta pri Vinici.

Pot nas je vodila iz Dragatuša do Pustega Gradca, kjer sta nam lastnika domačije razkazala Klepčev mlin, žago in arheološko najdišče ter uživali ob reki Lahinji in toplem vremenu.

Pot smo nadaljevali preko Belčjega Vrha do izvira Male Lahinje, nato pa do Velikega Nerajca na ogled nerajskih lug. V Hrastu pri Vinici smo si ogledali nahajališča boksita ter v senci občudovali tišino narave.

V vasi Hrast nas je čakal avtobus ter nas popeljal nazaj v Novo mesto.

Vsi smo se strinjali, da smo preživeli čudoviti dan v objemu neokrnjene narave in zelo prijaznih ljudi. Naravovarstvena ekskurzija je bila zelo dobro obiskana, pohvaliti pa moram planince našega planinskega društva, saj smo bili najštevilčnejši.

Napisala: Brigita Jenkole, načelnica VGN in GS PD Trebnje

Foto: Božo Zajc

Aktivni sprehod

 Hitro je minil mesec in pred nami je bil drugi aktivni sprehod PD Trebnje. Predšolski otroci in njihovi starši pa tudi dedki in babice, smo se zbrali 20. marca na parkirišču nasproti veterinarske postaje v Trebnjem. Že na parkirišču nas je čakalo veliko padalo na njem pa lutka Knafi. Planinca Knafija so otroci pozdravili ter se mu predstavili.

Označena pot nas je peljala v gozd do zajčka in medveda. Otroci so z veseljem v njihova usta metali storže in tako nahranili lačnega zajčka in medveda.  

Na pol poti nas je čakala ovira, ki pa so se jo otroci zelo razveselili. Namreč na elastiki so bili pripeti baloni, te so otrokom napihnili starši, otroci pa so na njih s flomastri narisali risbe. Ko so risbo končali, so balone navezali z vrvico okoli pasu. 

Na naslednji postaji so iz naravnih materialov, ki so jih našli v gozdu, naredili hiške gozdnim škratom, ki pa so se otrokom skrivali.

Na koncu nas je čakala malica in obvezen žig v cici planinsko knjižico.

Postali smo prava skupina cici planincev, a bomo zelo veseli , če se nam pridružite.  

Dobrodošli vsi predšolski otroci skupaj s starši!

Napisala Brigita Jenkole